BUURTBEWONERS

Alle vragen voor de buurtbewoners

Wat is Paradijs van het Zuiden?

Paradijs van het Zuiden is een muziekfestival met verschillende muziekstromingen voor een brede doelgroep en zal dit jaar voor het eerst op deze locatie georganiseerd worden. Dit evenement heeft een regionale aantrekkingskracht en op deze tweede editie van dit evenement worden circa 10.000 bezoekers van 18+ worden verwacht. Bezoekers komen voor de optredens van nationale en lokale artiesten. Er is op Paradijs van het Zuiden ruimte voor zowel talentvolle, jonge artiesten als voor de gevestigde nationale namen. Naast de diverse optredens wordt er ook ruimte geboden aan foodtrucks met lekker eten, zijn er installaties van kunstenaars en architecten te bewonderen en zijn er verschillende activiteiten te doen.

Waar vindt Paradijs van het Zuiden plaats?

Paradijs van het Zuiden vindt plaats aan het Engelermeer, ‘s-Hertogenbosch. Het terrein heeft als bestemming recreatie waar ook evenementen onder vallen. Via onderstaande link is een plattegrond te openen waarop is weergegeven welke delen van het terrein, i.v.m. het festival, wanneer in gebruik en/of afgesloten zijn. Open plattegrond

Wanneer vindt Paradijs van het Zuiden plaats?

Paradijs van het Zuiden vindt plaats op zaterdag 21 augustus 2021. Het festival start om 12.00 uur en is om 23.00 uur afgelopen.

Wanneer vindt de op- en afbouw van Paradijs van het Zuiden plaats?

De op- en afbouw van het festival vindt plaats in de periode van dinsdag 17 augustus t/m dinsdag 24 augustus. Zie onderstaand de belangrijkste data op een rij: dinsdag 17 augustus t/m dinsdag 24 augustus zal het gedeelte ten noorden van de snackkiosk en speeltoestellen afgesloten zijn. De snackkiosk en de speeltoestellen blijven bereikbaar. Daarnaast zullen er transportbewegingen op de parkeerplaats en de tussengelegen paden plaatsvinden.

Wie organiseert Paradijs van het Zuiden?

Paradijs van het Zuiden wordt georganiseerd door FC Brabant B.V. Dit is een samenwerking tussen de partijen: Elevation Events, XXL Events, Mannen van de Wereld, Vunzige Deuntjes, en Zeezout). De verschillende organisaties binnen FC Brabant B.V. organiseren o.a. de jaarlijks terugkerende evenementen als “Smeerboel” in Utrecht, “Soenda festival” in De Bilt, “Duikboot” en “Knaltival” in Breda, “Daisy” in Tilburg, “ZeeZout festival” in Amsterdam. “By the Creek” in Vianen (Utrecht) en “Vunzige Deuntjes festival” in Amsterdam.

Hoe komen bezoekers naar Paradijs van het Zuiden?

Bezoekers komen op verschillende manieren naar het festival. Via de website en sociale media worden bezoekers geadviseerd en gestimuleerd om met de fiets of het OV naar het festival te komen. Een groot deel van de bezoekers komt uit de directe omgeving, hier is een aparte fietsenstalling voor ingericht aan de het Kruiskamppad. Vanaf Station ‘s-Hertogenbosch rijden er pendelbussen van en naar het festival.

Kan ik gedurende de periode dat het Paradijs van het Zuiden en de op- en afbouw daarvan plaatsvindt gewoon gebruik maken van het recreatiestrand Engelermeer (ten noorden van de snackkiosk)?

Nee, zowel tijdens de op- en afbouw als gedurende de showdag van Paradijs van het Zuiden, blijft dit deel van de het recreatiegebied gesloten voor recreanten. Het recreatiestrand ten zuidwesten blijft wel toegankelijk voor recreanten.

Zijn er afsluitingen gedurende de periode dat het Paradijs van het Zuiden en de op- en afbouw daarvan plaatsvindt?

Om de op- en afbouw veilig te laten verlopen is het recreatiestrand ten noorden van de snackkiosk gesloten voor recreanten. Het recreatiestrand ten zuidwesten van de snackkiosk is tijdens de op- en afbouw van Paradijs van het Zuiden wel bereikbaar voor recreanten. Om de bezoekersstromen op de showdag, de dag dat het Paradijs van het Zuiden plaatsvindt, veilig te laten verlopen zijn er een aantal verkeersmaatregelen genomen. Deze verkeersmaatregelen staan hieronder toegelicht en zijn van toepassing op zaterdag 21 augustus van 09:00 – 00:30 uur: 1. De Gemeint, Meerheuvelweg en Biessertweg zullen alleen toegankelijk zijn voor bezoekers van Paradijs van het Zuiden, aanwonenden en bezoekers van aanliggende bedrijven. 2. Het Engelenmeer Strand (ten zuidwesten van de snackkiosk) is niet bereikbaar per auto, maar enkel bereikbaar per fiets. 3. Uitgaand verkeer wordt via de Engelenseweg weggeleid van het evenement, hierdoor worden extra autobewegingen in Vlijmen voorkomen. 4. De Vlijmense Dijk wordt, i.v.m. de pendelbus, tussen Jatapasu en de Molenhoek/Molenstraat afgesloten voor autoverkeer, uitgezonderd aanwonenden.

Is mijn woning en of bedrijf, ondanks de afsluitingen wel te bereiken tijdens Paradijs van het Zuiden?

Ja, alle woningen en bedrijven blijven te allen tijde bereikbaar. Alle woningen en bedrijven die binnen de afgesloten gebieden liggen hebben van ons een brief ontvangen. Op vertoon van deze brief (hard copy of digitaal) of een poststuk krijgt u direct doorgang bij de verkeersposten. Ook eventueel bezoek kunt u de brief digitaal doorsturen, zodat ook zij snel doorgang krijgen bij de verkeersposten. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, neem dan contact met ons op. Vanwege de extra drukte tijdens de uitstroom van het festival willen we bestemmingsverkeer voor de Vlijmense Dijk vragen om zo min mogelijk tussen 22.30 en 00.00 te reizen. Indien u toch wilt reizen vragen wij u om via de kant van de Molenstraat weg te rijden.

Wordt het OV omgeleid gedurende de afsluitingen rondom Paradijs van het Zuiden?

Nee, het OV blijft regulier rijden, ook tijdens de afsluitingen. OV verkeer krijgt te allen tijde doorgang bij de verkeersposten.

Op welke dagen/tijden mag er geluid worden geproduceerd?

Op de dag van het festival (zaterdag 21 augustus) mag er tijdens (12.00 - 23.00 uur) en een uur voorafgaand aan het festival geluid worden geproduceerd. Op de dag voorafgaand aan het festival (vrijdag 4 juni) mag er tussen 16.00 en 20.00 uur geluid worden geproduceerd ten behoeve van de soundcheck. Tijdens de soundcheck worden de diverse stages gefaseerd gecontroleerd. Op één moment worden alle stages tegelijkertijd gecontroleerd om de meetapparatuur goed in te kunnen regelen.

Worden er metingen en controles op het gebied van geluid verricht?

De afspraken m.b.t. geluidsnormen zijn vastgesteld door gemeente ‘s-Hertogenbosch. Een gespecialiseerd bureau plaatst in opdracht van de organisatie in de omgeving van de festivallocatie diverse meetpunten. Daarnaast is de organisatie in staat op andere locaties metingen uit te voeren. Deze apparatuur kan op afstand worden uitgelezen. Ook zijn er meetpunten op de podia geïnstalleerd, zodat, indien nodig, geluid nauwkeurig kan worden bijgestuurd. Naast deze eigen metingen op initiatief van de organisatie, controleert de omgevingsdienst regio ’s-Hertogenbosch in opdracht van de gemeente het geluid.

Wat doet de organisatie aan het beperken van de geluidsoverlast?

Voorafgaand aan het festival wordt in opdracht van de organisatie door een geluidsingenieur een geluidsplan opgesteld. Dit wordt gedaan zodat er in het voortraject al gekeken kan worden waar mogelijke geluidsoverlast zou kunnen ontstaan en hoe dit beperkt kan worden. Zo wordt het geluid bijvoorbeeld gericht op de locaties waar de minste mensen wonen en wordt er gewerkt met geavanceerde geluidssystemen waarbij het geluid aan de achterkant van de speakers wordt uitgedoofd. Door deze maatregelen wordt het geluid vooral op de bezoekers gericht en wordt het geluid in de gebieden daarbuiten zo veel mogelijk beperkt.

Ik heb toch last van geluidsoverlast kan dit?

Er wordt op Paradijs van het Zuiden veel aandacht besteed aan het waar mogelijk beperken van de geluidsoverlast. Maar helaas zijn er veel externe factoren die invloed hebben op het geluid. Voornamelijk weer is een factor waar wij als organisatie geen grip op hebben maar die van grote invloed kan zijn. Door een draaiende wind kunt u bijvoorbeeld, wanneer u eerder op de dag geen overlast hebt ervaren, deze later op de dag wel ervaren. Daarnaast kan het afkoelen van de lucht na een warme dag ervoor zorgen dat geluid verder draagt. Maar ook een hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat geluid makkelijker gedragen wordt waardoor het geluid op een grotere afstand van het terrein hoorbaar kan zijn.

Klachten?

Als organisatie besteden wij veel aandacht aan het beperken van geluidsoverlast. Echter kunnen wij niet altijd voorkomen dat u overlast ondervindt. Houd er rekening mee dat het geluidsniveau gedurende de dag wordt opgebouwd. Indien u contact wilt opnemen, kan dat via 030-2433717 of mail naar info@elevation-events.com.

Wordt het afval dat wordt veroorzaakt door het festival opgeruimd?

Ja, de organisatie heeft richting het recreatieschap (eigenaar van het terrein) de verplichting het terrein zo achter te laten zoals het is aangetroffen. De organisatie huurt een schoonmaakbedrijf in dat is gespecialiseerd in het reinigen van festivalterreinen. Zowel tijdens als na afloop van het festival zorgt het bedrijf er voor dat het terrein wordt schoongemaakt. De schoonmaakdienst draagt er daarnaast ook zorg voor dat zwerfafval langs de toe- en afvoerwegen van en naar het terrein worden schoongemaakt.

Wordt er rekening gehouden met de natuur en flora- en faunawet?

Ja, er wordt rekening gehouden met de flora- en faunawetgeving. Een festival mag niet zorgen voor een overtreding van deze wet. Daarom werkt de organisatie samen met een bureau dat gespecialiseerd is op het gebied van flora en fauna. In samenwerking met ecologen (professionals op het gebied van natuur) wordt het terrein verkend en onderzocht en wordt bekeken waar mogelijk gevoelige natuurspots aanwezig zijn. Hierdoor weet de organisatie welke delen moeten worden ontzien en met welke maatregelen verstoring kunnen worden voorkomen. Zo kunnen bijvoorbeeld looproutes worden aangepast of locaties met broedende vogels worden afgeschermd.

Wordt er vuurwerk afgestoken?

Nee er wordt geen vuurwerk afgestoken tijdens Paradijs van het Zuiden.

Doet Paradijs van het Zuiden iets aan duurzaamheid?

Ja, Paradijs van het Zuiden en de organisatie achter Paradijs van het Zuiden zetten hoog in op verduurzaming van de festivalwereld en uiteindelijk een beter, schoner en socialere wereld. Daarnaast hebben we “het Local Legacy programma” in het leven geroepen om door middel van dit fonds geld op te halen bij o.a. onze gastenlijstbezoekers. Met dat geld hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in duurzame projecten. Zo is er afgelopen jaar in de Ruigenhoekse polder ruim 500m2 bijenlint geplant om zodoende de bijen een betere leefomgeving te geven. Voor meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid, investeringen en behaalde doelen verwijzen wij jullie graag door naar de duurzaamheidspagina op deze website. KLIK

Wat wordt er gedaan op het gebied van veiligheid?

De organisatie heeft een eigen veiligheidsorganisatie die bestaat uit: Specialisten op het gebied van crowdmanagement en crowdcontrol 1. Medisch zorgverleners, 2. Mobiliteitsexperts, 3. Beveiligers, 4. Reddingsbrigade en 6. Brandveiligheidsadviseur In samenwerking met de externe partijen gemeente ’s-Hertogenbosch, politie, GHOR, brandweer en de veiligheidsregio Brabant-Noord wordt de veiligheid van het festival gewaarborgd. De interne veiligheidsorganisatie en externe partijen stellen gezamenlijk een veiligheidsplan op.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

De organisatie is per email bereikbaar via info@elevation-events.com en telefonisch via 030-2433717. Ook tijdens het festival kunt u de organisatie bereiken op dit nummer.

VOORWAARDEN & HUISREGELS

Nieuwsbrief Inschrijven